Είσοδος / Εγγραφή
Εφαρμοσμένη γεωδαισία

Εφαρμοσμένη γεωδαισία

Λάμπρου, Ευαγγελία, 456 σελ. - Ιουν.2010
Από 45,26€
σε 9 καταστήματα
Τοπογραφικά δίκτυα

Τοπογραφικά δίκτυα

Ντίνης, Ορέστης - Θωμάς, 304 σελ. - Απρ.2012
Από 18,11€
σε 9 καταστήματα
Γεωμετρική γεωδαισία και δίκτυα

Γεωμετρική γεωδαισία και δίκτυα

Φωτίου, Αριστείδης Ι., 456 σελ. - Ιαν.2000
Από 25,11€
σε 9 καταστήματα
Εισαγωγή στο πεδίο βαρύτητας της γης

Εισαγωγή στο πεδίο βαρύτητας της γης

Αραμπέλος, Δημήτριος Ν., 350 σελ. - Μαι.2007
Από 23,32€
σε 8 καταστήματα
Γεωμετρική γεωδαισία

Γεωμετρική γεωδαισία

Φωτίου, Αριστείδης Ι., 467 σελ. - Ιουν.2007
Από 28,70€
σε 8 καταστήματα
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές

GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές

Φωτίου, Αριστείδης Ι., 479 σελ. - Νοε.2012
Από 35,62€
σε 8 καταστήματα
Δορυφορική γεωδαισία

Δορυφορική γεωδαισία

Τσούλης, Δημήτριος, 464 σελ. - Δεκ.2012
Από 33,92€
σε 8 καταστήματα
Γεωδαισία

Γεωδαισία

Συλλογικό έργο, 501 σελ. - Ιαν.1995
Από 28,70€
σε 6 καταστήματα
Διαστημική γεωδαισία και γεωδυναμική GPS

Διαστημική γεωδαισία και γεωδυναμική GPS

Δερμάνης, Αθανάσιος Α., 470 σελ. - Ιαν.1999
Από 26,71€
σε 5 καταστήματα
Γεωδαισία

Γεωδαισία

Συλλογικό έργο, 672 σελ. - Ιαν.2015
Από 63,67€
σε 4 καταστήματα
Γεωδαισία

Γεωδαισία

Συλλογικό έργο, 544 σελ. - Ιαν.2015
Από 55,17€
σε 4 καταστήματα
Γεωδαισία ΙΙ: Αποτυπώσεις, χαράξεις τεχνικών έργων

Γεωδαισία ΙΙ: Αποτυπώσεις, χαράξεις τεχνικών έργων

Συλλογικό έργο, 504 σελ. - Ιαν.2010
Από 28,71€
σε 3 καταστήματα
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές

GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές

Φωτίου, Αριστείδης Ι., 319 σελ. - Ιαν.2006
Από 25,35€
σε 3 καταστήματα
Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων και ελαχιστοτετραγωνικής συνοθρώσεως γεωδαιτικών δικτύων

Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων και ελαχιστοτετραγωνικής συνοθρώσεως γεωδαιτικών δικτύων

Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Τ., 332 σελ. - Ιαν.1990
Από 16,43€
σε 2 καταστήματα
Γεωδαισία

Γεωδαισία

Torge, Wolfgang, 357 σελ. - Ιαν.2000
19,22€
σε 1 κατάστημα
Ελλειψοειδής γεωδαισία και γεωδαιτικά δίκτυα

Ελλειψοειδής γεωδαισία και γεωδαιτικά δίκτυα

Λιβιεράτος, Ευάγγελος, 456 σελ. - Ιαν.1993
16,88€
σε 1 κατάστημα
BestPrice Release: 1.0.1616