Προσωπικά δεδομένα

Ενημερώθηκε:

Προοίμιο

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών (εφ' εξής "χρήστες") από την εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνας Ανάπτυξης νέων Τεχνολογιών & Εφαρμογών Internet» και διακριτικό τίτλο "Phaistos Networks", με έδρα τις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης (25ης Μαρτίου 76, ΤΚ: 70400), ΑΦΜ 099302899, Δ.Ο.Υ. Μοιρών, email: contact@phaistosnetworks.gr, εφεξής «Phaistos Networks» (ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.bestprice.gr, μέσω της οποίας παρέχεται και η ομώνυμη Υπηρεσία BestPrice), κατά την διάρκεια επίσκεψης και δημιουργίας λογαριασμού για τη χρήση λειτουργιών της Υπηρεσίας.

Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Υπηρεσίας BestPrice και οποιωνδήποτε υπηρεσιών των συμμετεχόντων καταστημάτων και ιστοσελίδων, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Phaistos Networks.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Phaistos Networks δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των λειτουργιών, επιλογών και περιεχομένων της Υπηρεσίας BestPrice, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

Με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω για τη χρήση cookies ή και τη συλλογή IP διευθύνσεων, επισημαίνεται, ότι κατ' αρχήν η επίσκεψη, περιήγηση και χρήση της υπηρεσίας BestPrice δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν μόνο στην περίπτωση, που ο επισκέπτης επιλέξει να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη (μέλους) προκειμένου να απολαμβάνει πληθώρα πλεονεκτημάτων και υπηρεσιών, όπως τη δυνατότητα να διατηρεί λίστα επιθυμητών προϊόντων, να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα BestPrice Corners, να μπορεί να αφήνει σχόλια και να αξιολογεί τα προϊόντα & τα καταστήματα, να λαμβάνει ενημερωτικά email, ειδοποιήσεις, σχετικά με νέα προϊόντα, λειτουργίες και υπηρεσίες του BestPrice και να επικοινωνεί διαδραστικά με άλλα μέλη / χρήστες του BestPrice, κατά το πρότυπο των σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Σε κάθε περίπτωση οι προσωπικές πληροφορίες, που θα ζητηθούν θα είναι οι απολύτως αναγκαίες, συναφείς και πρόσφορες για την εκπλήρωση από πλευράς της Phaistos Networks της υπηρεσίας, που θα επιλέξει ο χρήστης και την προστασία των υπολοίπων χρηστών της Υπηρεσίας.

Πολιτική τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων

Η δημιουργία λογαριασμού πραγματοποιείται από τον επισκέπτη είτε επιλέγοντας μοναδικό username, προσωπικό email και κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία (password) είτε, εφόσον διαθέτει λογαριασμό σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Google & Twitter, να εγγραφεί με τα στοιχεία οποιουδήποτε εκ των προαναφερομένων λογαριασμών, δηλ email/password, χωρίς υποχρέωση να δηλώσει κανένα επιπλέον προσωπικό του στοιχείο.

Η Phaistos Networks, μέσω των λειτουργιών, που παρέχει η αντίστοιχη ειδική εφαρμογή (Facebook / Google / Twitter oAuth) θα λαμβάνει γνώση και θα τηρεί μόνον το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει, κατά την εγγραφή του στην αντίστοιχη προαναφερόμενη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Για τη χρήση των στοιχείων του λογαριασμού του χρήστη, όταν η εγγραφή γίνεται μέσω συνδεδεμένης εφαρμογής τρίτου παρόχου υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρονται πιο αναλυτικά και παρακάτω.

Προαιρετικά ο χρήστης μπορεί να δηλώσει το φύλο, τη διεύθυνση διαμονής και την ημερομηνία γέννησής του καθώς και να δημοσιεύσει μία φωτογραφία του.

Για τη χρήση της λειτουργίας - προγράμματος BestPrice Corners, το οποίο προϋποθέτει, ότι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Υπηρεσίας BestPrice θα υποβάλλουν παραγγελίες ηλεκτρονικά και θα ολοκληρώσουν την αγορά τους από τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα καταστήματα χωρίς να απομακρυνθούν από το περιβάλλον της πλατφόρμας, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στους Όρους Χρήσης ( http://www.bestprice.gr/about/terms), απαιτείται η γνωστοποίηση μερικών επιπλέον αναγκαίων προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση: οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ, στοιχεία ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ., εφόσον ο χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου).

Τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την Phaistos Networks κατά την τεχνική μεσολάβησή της για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής ηλεκτρονικά από το συμμετέχον στο πρόγραμμα κατάστημα, για την επιβεβαίωση – ταυτοποίηση του χρήστη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και για την αποστολή της παραγγελίας στο χρήστη. Οι χρήστες εξουσιοδοτούν την Phaistos Networks, κατά τη συναλλαγή τους μέσω του Προγράμματος BestPrice Corners, να επεξεργαστεί κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή που πραγματοποιούν και να προωθεί όποιες πληροφορίες πληρωμής ή αποστολής ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται από τους ίδιους (χρήστες) στα καταστήματα από τα οποία παρήγγειλαν τα αντίστοιχα προϊόντα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση και παράδοση σε αυτούς των προϊόντων, που αγόρασαν.

Η Phaistos Networks ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους εάν αυτοί δε σχετίζονται με την παροχή - εκπλήρωση της ζητηθείσας από τον χρήστη υπηρεσίας και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθοιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

  • εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των παρεχόμενων προς τους χρήστες υπηρεσιών από την Phaistos Networks (σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας BestPrice),
  • ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
  • επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
  • ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων, προτιμήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας www.bestprice.gr,
  • εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.
  • διενέργεια ερευνών για τη βελτίωση των υπηρεσιών του site.

Ειδικά για την αποστολή ενημερωτικών email (news letters) , στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλωθεί, η Phaistos Networks θα προβεί σε αυτή (αποστολή) εφόσον ο χρήστης έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής από την Phaistos Networks. Πρόσβαση στο περιεχόμενο της δήλωσης συγκατάθεσης και δυνατότητα ανάκλησης οποτεδήποτε της δοθείσας συγκατάθεσης, περιέχεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (news letter), που θα αποστέλλει η Phaistos Networks.

Αντίστοιχη δυνατότητα ανάκλησης της δοθείσας δήλωσης συγκατάθεσης, μπορεί να βρει ο χρήστης στη σελίδα διαμόρφωσης των προτιμήσεων του λογαριασμού του στο BestPrice.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι ειδοποιήσεις, που κατά περίπτωση έχει ζητήσει να λαμβάνει ο χρήστης διαφόρων υπηρεσιών / «έξυπνων εφαρμογών» του BestPrice (πχ ειδοποιήσεις πτώσης τιμών – price alerts, best price of the day κλπ) και αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη, δεν αποτελούν ενημερωτικά email (newsletters) τα οποία λαμβάνει ο χρήστης και υπόκεινται στις ρυθμίσεις αποστολής / λήψης ειδοποιήσεων για τις αντίστοιχες υπηρεσίες, τις οποίες (ρυθμίσεις) ο χρήστης μπορεί να αλλάξει από τη σελίδα διαμόρφωσης των προτιμήσεων του λογαριασμού του.

Κατ' εξαίρεση η Phaistos Networks δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών της Ιστοσελίδας στις εξής περιπτώσεις:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίησή τους
  • Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η Phaistos Networks και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της Υπηρεσίας.
  • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

Σε κάθε περίπτωση η Phaistos Networks ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχουν σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του Ν. 2472/97.

Διόρθωση - Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Η Phaistos Networks παρέχει στους χρήστες της Υπηρεσίας BestPrice τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν/ επικαιροποιήσουν, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική ενότητα της Υπηρεσίας (ρυθμίσεις λογαριασμού). Για τις δυνατότητες ορισμού του τρόπου εμφάνισης του προφίλ του χρήστη, παρακαλούμε δείτε περισσότερα και στην ενότητα "Πρόσβαση στην Υπηρεσία – Λογαριασμός Χρήστη" των Όρων Χρήσης.

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Η ιστοσελίδα, που φιλοξενεί την Υπηρεσία BestPrice μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Phaistos Networks αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Phaistos Networks για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

IP addresses

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στην ιστοσελίδα του BestPrice. Η διεύθυνση IP κρατείται από την Phaistos Networks για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων της Ιστοσελίδας (server, data base, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Στο BestPrice.gr υπάρχουν ενσωματωμένα plugin μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της πλατφόρμας και των συνεργατών της και για την βελτίωση και διευκόλυνση των ιδίων υπηρεσιών. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να κάνει χρήση τέτοιων plugin εφαρμογών – συνδέσεων, αναλόγως του είδους της εφαρμογής – σύνδεσης, ενδέχεται η δραστηριότητα του χρήστη στο www.bestprice.gr να εμφανίζεται στο ανάλογο προφίλ του και να κοινοποιηθεί στα υπόλοιπα μέλη του δικτύου του. Επίσης ενδέχεται πληροφορίες του λογαριασμού μέλους να κοινοποιούνται στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερα σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων του λογαριασμού του χρήστη σε περίπτωση χρήσης plugin υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί και να διαβάσει τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου παρόχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Κινητές συσκευές και εφαρμογές

Όταν η πρόσβαση των επισκεπτών – χρηστών στην ιστοσελίδα, που φιλοξενεί την πλατφόρμα BestPrice.gr γίνεται μέσω κινητής συσκευής, η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και όταν η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο πραγματοποιείται μέσω σταθερού – επιτραπέζιου η/υ ενώ μπορεί να γίνει συλλογή στοιχείων αναγνωριστικών της κάθε συσκευής (όπως ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά που αφορούν τη συσκευή πχ λειτουργικό σύστημα, μέγεθος οθόνης κλπ) για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών και περιεχομένου της πλατφόρμας καθώς και συλλογή στοιχείων γεωγραφικού μήκους/πλάτους.

Επιπλέον η Phaistos Networks έχει αναπτύξει εφαρμογές του BestPrice, για διάφορες κινητές συσκευές, οι οποίες αναλόγως του λειτουργικού προγράμματος της κάθε συσκευής διατίθενται δωρεάν μέσω των πλατφορμών διάθεσης εφαρμογών Apple & Android stores και διέπονται από τους συγκεκριμένους όρους χρήσης, προϋποθέσεις και προδιαγραφές κατασκευής των προαναφερομένων πλατφορμών διάθεσης εφαρμογών. Οι εν λόγω εφαρμογές επιτρέπουν εάν ο χρήστης το επιθυμεί να χρησιμοποιεί επιπλέον και υπηρεσίες τοποθεσίας – εντοπισμού θέσης, τις οποίες ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει (ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει) από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής ή/και από τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής του. Ανάλογα ισχύουν και για τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων (push notifications), που θα επιτρέψει ο χρήστης να δέχεται κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της Υπηρεσίας BestPrice υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η Phaistos Networks διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και συναίνεση του χρήστη για επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.