Όροι χρήσης

Ενημερώθηκε:

Επιγραμματικά

  • To BestPrice.gr είναι υπηρεσία αναζήτησης προϊόντων και σύγκρισης τιμών από ηλεκτρονικά καταστήματα.
  • Οι πληροφορίες των προϊόντων παρέχονται από τα καταστήματα με αυτόματο τρόπο, για αυτό είναι απαραίτητο να επιβεβαιώνεις τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και να ενημερώνεσαι για τους όρους συναλλαγής (όπως κόστος αποστολής, υποστήριξη μετά την πώληση) με το κατάστημα πριν την αγορά.
  • Το BestPrice.gr δεν συμμετέχει στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ καταναλωτή και καταστήματος. Υπεύθυνο για θέματα σχετικά με την παραγγελία και γενικά για την τήρηση των διατάξεων σχετικά με την εξ αποστάσεως πώληση είναι το εκάστοτε κατάστημα.
  • Το BestPrice.gr παρέχει στα εγγεγραμμένα μέλη του ορισμένες επιπλέον λειτουργίες που διευκολύνουν την έρευνα αγοράς (όπως ειδοποίηση ελάχιστη τιμής, λίστα επιθυμιών, αιτήματα προσφοράς). Η εγγραφή στο BestPrice.gr προϋποθέτει την ύπαρξη ενός έγκυρου email και κινητού τηλεφώνου, τα οποία δεν δημοσιεύονται, απλά χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της επαλήθευσης των χρηστών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής μέσω εφαρμογών τρίτων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, google plus)
  • Έχεις την αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες που καταχωρείς σε οποιοδήποτε σημείο του BestPrice.gr (όπως αξιολογήσεις προϊόντων και καταστημάτων) και οφείλεις να παρέχεις πληροφορίες που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, δεν έχουν στόχο να βλάψουν ή να προκαλέσουν ζημιά, ακολουθούν το πλαίσιο του δημόσιου ευπρεπούς διαλόγου και τηρούν την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  • Το BestPrice.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει τις πληροφορίες που καταχωρείς, και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο όπως σε περιπτώσεις παραβίασης όρων χρήσης ή νομοθεσίας, να επεξεργαστεί ή διαγράψει τις πληροφορίες αυτές.
  • Το περιεχόμενο του BestPrice.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Phaistos Networks Α.Ε. Συνεπώς, απαγορεύεται η αντιγραφή/αναδημοσίευση ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου της υπηρεσίας.
  • Η πλοήγηση ή η χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας της σελίδας αυτόματα σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του BestPrice.gr.

Προοίμιο

H Phaistos Networks Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνας Ανάπτυξης νέων Τεχνολογιών & Εφαρμογών Internet, με έδρα τις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης (25ης Μαρτίου 76, ΤΚ: 70400), ΑΦΜ 099302899, Δ.Ο.Υ. Μοιρών, email: contact@phaistosnetworks.gr, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, που παρέχει στους επισκέπτες, χρήστες, μέλη της, παρέχει τη δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας BEST PRICE (εφΆ εξής και «Υπηρεσία BestPrice», ή/και «Πλατφόρμα BestPrice» ή/και απλώς «BestPrice» ή «Υπηρεσία»), η οποία φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bestprice.gr, τη δυνατότητα να περιηγηθούν, ενημερωθούν, αναζητήσουν και συγκρίνουν τιμές και είδη προϊόντων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, τα οποία διατίθενται από ηλεκτρονικά καταστήματα τρίτων εμπορικών επιχειρήσεων καθώς και από τα καταστήματα του προγράμματος BestPrice Corners, με τα οποία συνεργάζεται η Phaistos Networks A.E.

Η Υπηρεσία BestPrice παρέχει ποικίλους τρόπους online αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων, των χαρακτηριστικών και των τιμών τους. Η αναζήτηση των προϊόντων γίνεται είτε μέσω μηχανής αναζήτησης (με ποικίλα κριτήρια, όπως είδος προϊόντος, κατασκευαστής, προέλευση κλπ) είτε μέσω των ταξινομημένων κατηγοριών, που διαθέτει η υπηρεσία, ή και άλλων μεθόδων αναζήτησης, που θα αναπτύξει στο μέλλον η Phaistos Networks, όπως πχ μέσω προβολής των πιο νέων προϊόντων στην Ελληνική Αγορά (νέες κυκλοφορίες) ή πιο δημοφιλών προϊόντων, όπως θα συνάγεται από τις κριτικές ή/και προτιμήσεις των χρηστών.

Εκτός των ρητώς εισαγομένων παρεκκλίσεων, διαφοροποιήσεων, εξαιρέσεων, οι παρόντες Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τη σχέση της Phaistos Networks με τους επισκέπτες / χρήστες της Υπηρεσίας BestPrice κατά την περιήγηση και χρήση του συνόλου των σελίδων, εφαρμογών και ενοτήτων της (δηλ. και σε εξειδικευμένα προγράμματα ή υπηρεσίες της πλατφόρμας BestPrice, οι οποίες διατίθενται σήμερα, πχ BestPrice Corners ή θα αναπτυχθούν και θα διατεθούν στο μέλλον από την Phaistos Networks). Όπου στον παρόντα δικτυακό τόπο εισάγεται παρέκκλιση, εξαίρεση, διαφοροποίηση από τις γενικώς ισχύουσες αρχές των Όρων Χρήσης, θα αναφέρεται ειδικώς στους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και στις οδηγίες χρήσης (FAQ) της σχετικής ενότητας / επιμέρους υπηρεσίας / προγράμματος.

Η Υπηρεσία BestPrice διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες δωρεάν. Με το πέρας ωστόσο της αναζήτησης, η απόφαση για αγορά καθοιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε προϊόντος από τρίτο κατάστημα πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη και διέπεται αποκλειστικά από τους Όρους Συναλλαγής του συγκεκριμένου καταστήματος.

Η υπηρεσία παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, που είναι ικανά για δικαιοπραξία, σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο, για προσωπική, μή εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και –εφόσον τους αποδέχεται- να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/ενοτήτων/υπηρεσιών του BestPrice.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, ηλεκτρονικών καταστημάτων, κατασκευαστών προϊόντων και πηγών περιεχομένου), όλο το περιεχόμενο της Υπηρεσίας BestPrice, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εργαλείων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Phaistos Networks και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, το περιεχόμενο της υπηρεσίας BestPrice δε δύναται να αποτελέσει χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται ρητά των προηγούμενων ενδεικτικών περιπτώσεων, η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν απαλείφεται η ένδειξη προέλευσής του και δεν θίγονται με κανένα τρόπο τρίτοι καθώς και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ενότητες της Υπηρεσίας BestPrice και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των φυσικών ή νομικών προσώπων αυτών.

Πρόσβαση στην Υπηρεσία – Λογαριασμός χρήστη

Η επίσκεψη, περιήγηση και χρήση της υπηρεσίας BestPrice δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη.

Ο επισκέπτης μπορεί περαιτέρω να εγγραφεί ως χρήστης είτε δηλώνοντας ένα μοναδικό username, email και κωδικό πρόσβασης είτε κάνοντας χρήση του λογαριασμού (και των κωδικών του) μιας εκ των εξής διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Google & Twitter. Αφού εγγραφεί με τα στοιχεία οποιουδήποτε εκ των προαναφερομένων λογαριασμών (email/password), χωρίς υποχρέωση να δηλώσει κανένα επιπλέον προσωπικό του στοιχείο, η Phaistos Networks, μέσω των λειτουργιών, που παρέχει η αντίστοιχη ειδική εφαρμογή (Facebook / Google / Twitter) θα λαμβάνει γνώση και θα τηρεί μόνον το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει, κατά την εγγραφή του στην αντίστοιχη προαναφερόμενη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικά για τη χρήση του Προγράμματος BestPrice Corners θα ζητηθούν από το χρήστη να συμπληρωθούν στα στοιχεία της αρχικής του εγγραφής ή να δηλωθούν εξαρχής εφόσον πρόκειται για νέο χρήστη ορισμένες επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες (όπως ονομ/νο, διεύθυνση και κατά περίπτωση ΑΦΜ - ΔΟΥ), κατά τα αναλυτικότερα εκτιθέμενα στην οικεία ενότητα του Προγράμματος BestPrice Corners κατωτέρω. Προαιρετικά ο επισκέπτης μπορεί να δηλώσει το φύλο, την διεύθυνση διαμονής και την ημερομηνία γέννησής του καθώς και να δημοσιεύσει μια φωτογραφία του. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης αναλαμβάνει και δεσμεύεται να: παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες καθώς και να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Συνιστάται στον χρήστη, μετά την εγγραφή του, να συνδέσει στον λογαριασμό του στο BestPrice, όλους τους λογαριασμούς εκ των προαναφερομένων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, που διαθέτει, προκειμένου να αναγνωρίζεται ενιαία από την υπηρεσία BestPrice.

Με τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, ο χρήστης απολαμβάνει πληθώρα πλεονεκτημάτων και υπηρεσιών, όπως τη δυνατότητα να διατηρεί λίστα επιθυμητών προϊόντων ή/και προϊόντων που ήδη έχει αποκτήσει, να μπορεί να αφήνει σχόλια και να αξιολογεί τα προϊόντα & τα καταστήματα, να λαμβάνει ενημερωτικά email σχετικά με νέα προϊόντα, λειτουργίες και υπηρεσίες του BestPrice, να λαμβάνει ειδοποιήσεις (πχ ειδοποίηση μείωσης τιμής προϊόντων – price alerts, ειδοποίηση δημοφιλών προϊόντων – best price of the day) και να επικοινωνεί διαδραστικά με άλλα μέλη / χρήστες του BestPrice, κατά το πρότυπο των σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτό, στις ρυθμίσεις του λογαριασμού, παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα επιλογής και ορισμού του τρόπου εμφάνισης του προφίλ του ή/και άλλων πληροφοριών για την δραστηριότητά του στην υπηρεσία BestPrice, (πλήρως δημόσιο προφίλ, περιορισμένη – προσαρμοσμένη δημοσιοποίηση, αποκλεισμός δημοσιοποίησης κάθε πληροφορίας του προφίλ και της δραστηριότητάς του). Ως διαδραστική επικοινωνία εννοείται μεταξύ άλλων και η δυνατότητα να λαμβάνει ή να παρέχει άδεια να παρακολουθείται η δραστηριότητά του στην υπηρεσία από άλλους χρήστες του BestPrice.

Η πολιτική προστασίας των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του BestPrice, είναι διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bestprice.gr/privacy.

Προστασία λογαριασμού χρήστη

Ο επισκέπτης, από τη στιγμή, που θα δημιουργήσει λογαριασμό στο BestPrice είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη του απορρήτου του περιεχομένου του. Η Phaistos Networks συνιστά στους χρήστες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών του BestPrice από τρίτα πρόσωπα. Η Phaistos Networks συνιστά στους χρήστες της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε "έξοδο" (Log out) από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης των υπηρεσιών του BestPrice για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους. Η Phaistos Networks δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος άρθρου.

Περιεχόμενο χρηστών

Όπως προαναφέρθηκε, η Yπηρεσία BestPrice παρέχει στους επισκέπτες, που θα δημιουργήσουν λογαριασμό -μεταξύ άλλων- τη δυνατότητα να αναρτούν περιεχόμενο, να δημοσιεύουν σχόλια, να αξιολογούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών καταστημάτων που συμμετέχουν (έχουν καταχωρηθεί) στην Υπηρεσία BestPrice, με σκοπό -μέσα από τη διαδραστική επικοινωνία των χρηστών- την προαγωγή των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, οπτικοακουστικά αρχεία, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, που αναρτάται, δημοσιεύεται, μεταφέρεται από τους χρήστες, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας BestPrice.

Με δεδομένο, το σκοπό, για τον οποίο έχει τεθεί στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών η προαναφερόμενη λειτουργία, παρατίθενται παρακάτω οι βασικές αρχές, οι οποίες διέπουν τη χρήση της, ώστε να επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων η κατά τον αντικειμενικότερο δυνατό τρόπο, πληροφόρηση και των υπολοίπων χρηστών του διαδικτύου. Έτσι οι χρήστες οφείλουν, όταν αφήνουν σχόλια – αξιολογήσεις προϊόντων και καταστημάτων στην Υπηρεσία, να παρέχουν αληθείς και ειλικρινείς πληροφορίες, μόνον για προϊόντα τα οποία έχουν αγοράσει ή για καταστήματα με τα οποία έχουν συναλλαχθεί, οι οποίες (δηλ. οι πληροφορίες) προέρχονται με βάση την προσωπική τους εμπειρία. Επιπλέον οι χρήστες οφείλουν να είναι σύντομοι και να μην «φεύγουν από το θέμα», να αποφεύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων ειδήσεων, που μπορεί να βλάψουν άλλους χρήστες ή/και τα ηλεκτρονικά καταστήματα και να μην δημοσιεύουν προσωπικές τους πληροφορίες. H Phaistos Networks ή/και το ηλεκτρονικό κατάστημα δύνανται να ζητήσουν από τον χρήστη στοιχεία (όπως αριθμό παραγγελίας, απόδειξη αγοράς ή άλλο παραστατικό) από τα οποία να προκύπτει ότι τα σχόλια του χρήστη βασίζονται σε προσωπική προηγούμενη συναλλαγή του χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η ανάρτηση σχολίων πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα και με τη χρήση της ελληνικής αλφαβήτου.

Εκτός των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν την παρεχόμενη από την Υπηρεσία BestPrice δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων και αξιολογικών κρίσεων - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - για:

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κλπ.

Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

Mίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της Υπηρεσίας BestPrice.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.

Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία BestPrice, ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών. H παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου της Υπηρεσίας BestPrice ή του διαδικτυακού τόπου στον οποίο φιλοξενείται η Υπηρεσία BestPrice η Υπηρεσία BestPrice και μέσω του οποίου καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό.

Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία ή υπηρεσία του BestPrice.

Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.

Η Phaistos Networks μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους όρους, υπό τους οποίους επιτρέπεται η υποβολή περιεχομένου από τους χρήστες ή/και να διακόψει προσωρινά ή/και να καταργήσει την προαναφερόμενη λειτουργία ή/και να τροποποιήσει τα χρονικά όρια, που θα διατηρούνται τα σχόλια των χρηστών στις σελίδες της Υπηρεσίας καθώς και να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν το μέγεθος των σχολίων, που μπορεί να δημιουργεί ο χρήστης ή και το είδος και τη μορφή άλλων αρχείων, που επιτρέπεται να επισυνάπτει στα μηνύματά του ο χρήστης και δεν θα ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία δημοσίευσης σχολίων, που δε θα συνάδουν με τους νέους όρους.

Ειδικά σε σχέση με το περιεχόμενο, που δημοσιεύεται από τους χρήστες, παρέχεται στην Phaistos Networks δωρεάν, διαρκής, μη αποκλειστική και ανέκκλητη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, προσαρμογή, μετακίνηση, κατάργησή του, ολόκληρου ή μέρους του ανάλογα με τις ανάγκες, την τεχνολογική εξέλιξη της Υπηρεσίας BestPrice, τους δικτυακούς τόπους στους οποίους φιλοξενείται η Υπηρεσία ή/και τα μέσα και τις συσκευές μέσω των οποίων η Υπηρεσία καθίσταται διαθέσιμη στους επισκέπτες.

Σε περίπτωση χρήσης του λογαριασμού με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, η Phaistos Networks διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες της και κατάργησης του λογαριασμού του. Ανεξαρτήτως των προαναφερομένων, η Phaistos Networks επιφυλάσσεται και του δικαιώματός της να επεξεργάζεται τα σχόλια και τις αξιολογήσεις των χρηστών, πριν τη δημοσιοποίησή τους, για τη διακρίβωση της συμβατότητάς τους με τις παρούσες ρυθμίσεις (και το σκοπό που επιδιώκεται να εξυπηρετηθεί) και δικαιούται να μην επιτρέψει τη δημοσιοποίηση σχολίων, που αντιβαίνουν τους παρόντες Όρους.

Ο χρήστης περαιτέρω είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί η Phaistos Networks, οι συνεργάτες της ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/ διαφοράς/ διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

Πρόγραμμα BestPrice Corners

To πρόγραμμα BestPrice Corners, προϋποθέτει, ότι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Υπηρεσίας BestPrice θα υποβάλλουν παραγγελίες ηλεκτρονικά και θα ολοκληρώσουν την αγορά τους χωρίς να απομακρυνθούν από το περιβάλλον της πλατφόρμας BestPrice.

Στο Πρόγραμμα BestPrice Corners, συμμετέχουν συνεργαζόμενα φυσικά καταστήματα, τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα στο ελληνικό internet.

Μέσω του BestPrice Corners, η Phaistos Networks προσφέρει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα τεχνικής επικοινωνίας των συμμετεχόντων καταστημάτων με τους χρήστες / επισκέπτες του BestPrice, για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας παραγγελίας και ολοκλήρωσης της πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, που διατίθενται από το φυσικό τους κατάστημα με μέθοδο εξ αποστάσεως.

Στο πρόγραμμα BestPrice Corners όλες οι πληροφορίες για την ταυτότητα του καταστήματος και του προϊόντος (περιγραφή χαρακτηριστικών, τιμή διαθεσιμότητα, χρόνος παράδοσης, έξοδα αποστολής) αναφέρονται με ευθύνη του καταστήματος στην αντίστοιχη σελίδα του προγράμματος. Συνίσταται, όπως πάντα σε όλες τις ηλεκτρονικές αγορές, ο έλεγχος και επιβεβαίωση των στοιχείων της παραγγελίας πριν την τελική εντολή αγοράς οποιουδήποτε προϊόντος με το κατάστημα που το διαθέτει. Η πλήρης και αναλυτική προσυμβατική ενημέρωση του χρήστη είναι υποχρεωτική για το κατάστημα. Τις πληροφορίες που επιβάλλεται να γνωστοποιούν τα καταστήματα πριν τη σύναψη κάθε είδους καταναλωτικών συμβάσεων, μπορεί ο χρήστης να της βρει κάνοντας κλικ εδώ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας και αγοράς μέσω του Προγράμματος BestPrice Corners είναι η γνωστοποίηση μερικών αναγκαίων προσωπικών στοιχείων του χρήστη (ονομ/νο, διεύθυνση: οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ, στοιχεία ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ., εφόσον ο χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Ν. 2251/94 η Phaistos Networks ενημερώνει τους χρήστες, ότι ο χρήστης που αγόρασε κάποιο προϊόν, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να επιστρέψει το προϊόν στο κατάστημα (με επιφύλαξη των περιπτώσεων, που ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή ειδικά), αζημίως, σύμφωνα με τη διαδικασία για την οποία έχει ενημερωθεί από το αντίστοιχο κατάστημα και χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει τον λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή του προϊόντος, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αγοράς και καταβολής του τιμήματος. Επιστροφές προϊόντων σύμφωνα με το νόμο επιτρέπονται εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε, χωρίς δηλ. να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του), μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Η δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στο κατάστημα που διενήργησε την πώληση εντός της παραπάνω προθεσμίας με την αποστολή φαξ ή μέσω e-mail, στις διευθύνσεις, που διαθέτει το κατάστημα και αναφέρονται στη σελίδα του καταστήματος στο πρόγραμμα BestPrice Corners.

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης, το κατάστημα θα επικοινωνήσει με τον χρήστη/καταναλωτή, προκειμένου συνεννοηθεί μαζί του για την επιστροφή της αξίας του αγορασθέντος προϊόντος, η οποία δεν θα απέχει πέραν των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραληφθεί η δήλωση υπαναχώρησης.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, οποιαδήποτε απλή και ξεκάθαρη δήλωσή σας περιέλθει σε γνώση του καταστήματος, είναι αρκετή. Σχέδιο της δήλωσης υπαναχώρησης μπορεί να βρει ο χρήστης κάνοντας κλικ εδώ. Εάν τούτο προβλέπεται και ο χρήστης υποβάλλει τη δήλωση υπαναχώρησης ηλεκτρονικά, δικαιούται να ζητήσει από το κατάστημα τη διαβίβαση χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (πχ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωσης της λήψης της υπαναχώρησής του.

Ο ρόλος της Phaistos Networks – Αποποίηση ευθύνης

Η Phaistos Networks παρέχει τον διαδικτυακό χώρο και την αναγκαία τεχνολογική υποδομή για την έρευνα, ενημέρωση, σύγκριση τιμών προϊόντων των συνεργαζόμενων καταστημάτων, που έχουν καταχωρηθεί στην Πλατφόρμα BestBrice.

Η Phaistos Networks, ως κατασκευάστρια και ιδιοκτήτρια της Υπηρεσίας BestBrice και των λειτουργιών και δυνατοτήτων, που παρέχει, επΆ ουδενί αποκτά την ιδιότητα του πωλητή και δε συμμετέχει καθοιονδήποτε τρόπο στη συναλλαγή οικονομική ή άλλη μεταξύ του επισκέπτη, που θα αποφασίσει να αγοράσει κάποιο προϊόν και του καταστήματος, που το διαθέτει.

Κατ' αναλογία των ανωτέρω και η κατάσταση του κάθε προϊόντος καθώς και η τήρηση των διατάξεων νόμων και κανονισμών, που διέπουν τη σύννομη διάθεση και κυκλοφορία του (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων, που συνδέονται με τη σύναψη της σύμβασης από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα) είναι ευθύνη του καταστήματος που το πωλεί / διαθέτει και η Phaistos Networks δε μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των καταχωρημένων ειδών, τη δυνατότητα των πωλητών να τα διαθέσουν ή τη συμμόρφωσή τους προς άλλες γενικές ή ειδικότερες υποχρεώσεις τους. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, αναζήτησης και ενημέρωσης των χρηστών / επισκεπτών για το προϊόν του ενδιαφέροντός τους, ολοκληρώνεται (εξαντλείται) ο ρόλος του BestPrice. Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να προβεί σε αγορά προϊόντος (εκτός της περιπτώσεως αγοράς μέσω του προγράμματος BestPrice Corners), ανακατευθύνεται στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και εφ' εξής η συμπεριφορά του και η συναλλαγή του διέπεται από τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων και ασφάλειας συναλλαγών του εκάστοτε καταστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, η Phaistos Networks δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων των καταστημάτων για συγκεκριμένο σκοπό. Πέραν της προβολής -κατόπιν αναζήτησης από τους επισκέπτες/χρήστες- των επιλογών και αποτελεσμάτων με βάση τα κριτήρια αναζήτησης, επΆ ουδενί υφίσταται παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς διάκριση ή οποιαδήποτε διαφοροποίηση και για τα προϊόντα του Προγράμματος BestPrice Corners. Οι χρήστες προβαίνουν στη συναλλαγή ή/και ανακατευθύνονται στους δικτυακούς τόπους των ηλεκτρονικών καταστημάτων, που πωλούν τα προϊόντα, που αναζητούν με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Επιπλέον οι επισκέπτες/χρήστες της Υπηρεσίας, πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • οι επιλογές ειδών και προϊόντων, που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Υπηρεσίας BestPrice, (συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος BestPrice Corners) δεν αποτελούν εξαντλητική παρουσίαση όλων των προϊόντων, που διατίθενται στο διαδίκτυο ή/και στη συμβατική αγορά, παρά μόνον αυτών των προϊόντων, που διατίθενται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία συμμετέχουν στην Υπηρεσία BestPrice ή και των συμβατικών καταστημάτων, που συμμετέχουν στο ειδικότερο πρόγραμμα BestPrice Corners. Επισημαίνεται, ότι στην Υπηρεσία BestPrice γενικότερα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και συμβατικά καταστήματα επιχειρήσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές (αποστολές προϊόντων) στην Ελλάδα.
  • τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και εν γένει οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, πληροφορίες εγγύησης, τιμής και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων, ΦΠΑ, εξόδων αποστολής κλπ) των προϊόντων είναι σύντομες και αναδημοσιεύονται αυτούσιες όπως παρέχονται από τα καταστήματα, που πωλούν να αντίστοιχα είδη. Παρ' ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι αλλαγές – ενημέρωση – επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών να γίνεται σε σταθερή βάση (τουλάχιστον μία φορά ανά 24 ώρες εκτός Σαβ/κου και επίσημων αργιών) και ο χρόνος της τελευταίας ενημέρωσης παρατίθεται στο τέλος της συνοπτικής περιγραφής, η Phaistos Networks δεν μπορεί να εγγυηθεί, την απουσία λαθών ή/και καθυστερήσεων στην ενημέρωση των χαρακτηριστικών, τιμών κλπ των προϊόντων από τις προαναφερόμενες εξωτερικές πηγές (ήτοι τα συμμετέχοντα καταστήματα, τα οποία είναι υπεύθυνα και οφείλουν να συμμορφώνονται με την προαναφερόμενη περιοδικότητα ανανέωσης των πληροφοριών) και συνεπώς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα απΆ οποιαδήποτε αιτία ούτε φέρει απολύτως καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών. Με εξαίρεση εξάλλου τις πληροφορίες, που παρέχονται στα προϊόντα του Προγράμματος BestPrice Corners, όπου η πλήρης πληροφόρηση για το προϊόν παρέχεται στη σελίδα του προϊόντος και η συναλλαγή ολοκληρώνεται επί τη βάσει των στοιχείων αυτών, ως προς τα υπόλοιπα προϊόντα, τα οποία εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, η περιγραφή είναι συνοπτική και οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να επισκέπτονται (ανακατευθύνονται) την αντίστοιχη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, προκειμένου να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, που αναζητούν να αγοράσουν, δεδομένου, ότι το εκάστοτε κατάστημα είναι εν τέλει αρμόδιο αλλά και υπεύθυνο για την αληθή, ακριβή και έγκυρη περιγραφή των υπΆ αυτού διατιθέμενων ειδών. Στα πλαίσια της καλής πίστεως καλούνται ωστόσο οι χρήστες, εφόσον διαπιστώσουν ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια να επικοινωνήσουν με την Phaistos Networks (τηλ: 2892027800, email:info@bestprice.gr ) ή με το κατάστημα, που διαθέτει το προϊόν.

Η Phaistos Networks δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες συνεπεία ενεργειών και επιλογών των επισκεπτών/χρηστών της, που προέρχονται από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Υπηρεσίας BestPrice και των καταχωρημένων καταστημάτων δημιουργηθεί κάποια διαφωνία ή/και αντιδικία, η Phaistos Networks δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ των ανωτέρω προσώπων. Εάν παρ' όλα αυτά απαιτηθεί η μεσολάβηση (εμπλοκή) της Phaistos Networks, η καταβολή όλων των εξόδων και των δαπανών αυτής, συμπεριλαμβανομένων και εύλογων αμοιβών στους δικηγόρους που θα την εκπροσωπήσουν σε μια τέτοια διαφορά, βαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος προκάλεσε την συμμετοχή της Phaistos Networks στην διαδικασία επίλυσης της διαφοράς.

Περαιτέρω η Phaistos Networks δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι η Υπηρεσία BestPrice (οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα) θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Phaistos Networks δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία BestPrice τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Τέλος η Phaistos Networks δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), που χρησιμοποιεί και επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ΙSP) ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της Υπηρεσίας και της ιστοσελίδας που τη φιλοξενεί και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την Υπηρεσία μη διαθέσιμη.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια στο Internet αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα καθώς το Internet είναι ένα πεδίο ανοιχτό και ελεύθερα προσπελάσιμο σε τρίτους. Δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν σε επίπεδο δικτυακού τόπου με τη χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και συστήματος προστασίας δικτύου (firewall) υψηλής προστασίας.

Επιπλέον η Phaistos Networks χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση RSA 256 bit , για ασφαλείς online επικοινωνίες και συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Επιπλέον, το σύνολο της διαδικασίας παραγγελίας μέσω του BestPrice Corners καθώς και ο λογαριασμός/σελίδα χρήστη βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον https://

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), αποτελεί παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί κατά την μεταφορά. Σημειώνεται πάντως ότι η επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου SSL είναι εφικτή, μόνον μέσω φυλλομετρητών (web browsers) που επιτρέπουν την επικοινωνία μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Δίκτυο BestPrice (BestPrice Shopping Network)

Εκτός της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (www.bestprice.gr), η Υπηρεσία BestPrice θα είναι διαθέσιμη, αυτούσια με όλες τις εφαρμογές της ή προσαρμοσμένη – παραμετροποιημένη (ή ορισμένες λειτουργίες της) και μέσω των διαδικτυακών τόπων επιχειρήσεων, με τους οποίους συμβάλλεται η Phaistos Networks για την ανάπτυξη ενός δικτύου, προώθησης και διάδοσης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, η φιλοξενία, διαχείριση και εξυπηρέτηση των τελικών επισκεπτών / χρηστών για ό,τι αφορά την Υπηρεσία και τις λειτουργίες της διεξάγεται αποκλειστικά από την Phaistos Networks AE, μέσω ασφαλούς σύνδεσης των εξυπηρετητών, στους οποίους είναι εγκατεστημένη η Πλατφόρμα BestPrice με τους διαδικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων, που εκάστοτε φιλοξενούν την Υπηρεσία.

Διαφημίσεις – Δεσμοί (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η ιστοσελίδα, που φιλοξενεί την Υπηρεσία BestPrice μπορεί να περιλαμβάνει παντός είδους διαφημιστικά δημιουργικά και links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites). Η Phaistos Networks δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών και δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στην Υπηρεσία και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Έγγραφος τύπος

Ο χρήστης / επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι η επικοινωνία που επιτυγχάνεται μεταξύ αυτού Phaistos Networks μέσω των ηλεκτρονικών φορμών, και εγγράφων που διατίθενται από την Υπηρεσία BestPrice, σε ότι αφορά την ενημέρωση και συγκατάθεσή του, συνιστά ως προς όλες τις συνέπειές της επικοινωνία δι' εγγράφου τύπου.

Τελικές Διατάξεις

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η Phaistos Networks διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας BestPrice, ενημερώνοντας κατάλληλα τους επισκέπτες / χρήστες της ταυτόχρονα δε και το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Εξακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας BestPrice μετά από κάθε τροποποίηση των όρων παροχής της συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του παρόντος, που ρυθμίζει την τρέχουσα σχέση του επισκέπτη/χρήστη με την Υπηρεσία, μπορεί να αποθηκευθεί ή εκτυπωθεί πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας BestPrice καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.